Болгарія: Огляд молочного ринку

Міністерство сільського господарства США (USDA) випустило огляд стану молочної галузі Болгарії. Наводимо переклад цього звіту.

У 2023 році болгарське молочне скотарство стабілізувалося, збільшилися поставки молока. Це відбулося завдяки зростанню надоїв молока незважаючи на зменшення поголів’я корів, яке триває вже довго, а також завдяки рекордно високому імпорту рідкого молока. Консолідація та реструктуризація молочної промисловості продовжилася зі зростанням і домінуючою роллю більших і ефективніших молочних підприємств. В середині 2023 року продовольча інфляція почала пом’якшуватися і, разом із підвищенням доходів споживачів, підтримала попит. Поточні очікування FAS/Sofia полягають у тому, що молочна галузь має зміцнитися з відновленням виробництва молока у 2024 році завдяки постійним інвестиціям у ефективність ферм, покращенню доступності кормів, зниженню інфляції та більш динамічному попиту з боку роздрібної торгівлі та туристичної індустрії.

Розвиток молочної промисловості

Реструктуризація молочних ферм: останніми роками болгарське молочне господарство зазнало значної реструктуризації з поступовим зниженням кількості менших натуральних ферм і зростанням значущості більших комерційних ферм. Наприкінці 2022 року (останні офіційні дані) середнє поголів’я корів на ферму (як молочних, так і м’ясних) зросло до 17.5 з 15,9 у 2021 році.

Дані показують, що 27 відсотків молочних ферм мали більше 10 дійних корів і такі ферми становили 91 відсоток національного стада. Ферми з понад 50 дійними коровами становили лише 7,5 відсотка від загальної кількості ферм, але їх частка в національному дійному стаді становить 60 відсотків. Ці ферми інвестували у продуктивність і технології та виявилися більш стійкими до економічних викликів, при цьому найкращі результати мають ферми з понад 100 дійними коровами. Наприклад, у 2022 році поголів’я молочних тварин на цих фермах зменшилося лише на 1,3 відсотка порівняно з 2021 роком на фоні середнього падіння по країні на 7,9 відсотка.

За даними галузевих джерел, у 2023 році консолідація та комерціалізація ферм активізувалися. Невеликі ферми зіткнулися з труднощами, і галузеві звіти вказують на те, що кількість молочної худоби на цих фермах стагнує та знижується, тоді як більші ферми розширили свої стада та підвищили ефективність і прибутковість. Ці тенденції продовжать формувати галузь у 2024 році.

Незважаючи на наслідки війни в Україні, у 2022-2023 роках у поєднанні з енергетичною та продовольчою інфляцією, молочні фермери в Болгарії доклали значних зусиль, щоб інвестувати в підвищення продуктивності та найкращі практики землеробства. Імпорт великої рогатої худоби з високоякісною генетикою наполегливо зростає, головним чином це імпорт із Сполучених Штатів і Німеччини, за якими йдуть Канада та Нідерланди. У 2023 році імпорт сперми великої рогатої худоби досяг нового рекорду та зріс на 21 відсоток порівняно з 2022 роком (у вартісному вираженні). Наразі Сполучені Штати є провідним постачальником із 37-відсотковою часткою ринку за вартістю та другим постачальником із 23-відсотковою часткою доз сперми після Німеччини. Середня імпортна ціна на генетичні дози великої рогатої худоби зросла на 26 відсотків у 2023 році порівняно з 2022 роком через попит на продукцію вищої якості. Крім того, фермери продовжували імпортувати породисту худобу (корів) для швидшого відновлення національного стада. У 2023 році імпорт чистопородної живої великої рогатої худоби різко зріс, на 115 відсотків порівняно з 2022 роком (за кількістю тварин), тоді як вартість цього імпорту досягла рекорду в 16 мільйонів доларів США та зросла на 200 відсотків у порівнянні з 2022 роком. Середня вартість імпортованої великої рогатої худоби зросла на 40 відсотків в середньому до 1340 дол./голову.

Молочне стадо: Останні статистичні дані показують, що у 2023 році поголів’я молочних корів продовжувало скорочуватися, хоча й повільніше та меншими темпами порівняно з попередніми роками. На кінець 2023 року загальне поголів’я корів було на 1,7 відсотка менше, ніж у 2022 році, поголів’я корів молочного напряму скоротилося на 5,7 відсотка, а поголів’я корів м’ясного напряму зросло на 4,3 відсотка.

Внаслідок постійного зростання поголів’я м’ясних корів протягом останніх років, на початку 2023 року національне м’ясне поголів’я становило майже половину (48 відсотків порівняно з 44 відсотками у 2022 році) від загальної кількості корів, хоча деякі з них були використані в молочному скотарстві, хоча й зареєстровані як «на м’ясо».

FAS/Софія очікує, що стадо молочних корів у Болгарії має потенціал для поступового відновлення у 2024 році. Спекотне та посушливе літо у 2022 та 2023 роках було складним для продуктивності. Крім того, ціни на фуражне зерно різко знизилися з середини 2023 року після високої волатильності та стрімкого зростання цін за два попередні роки, що призвело до неоптимальних методів годівлі і це негативно вплинуло на надої молока. Хоча ціни на рідке молоко на фермах з 2023 року мають тенденцію до зниження, вони є більш сприятливими для молочних фермерів порівняно з витратами на виробництво. За оцінками, середні надої молока стабільно зростатимуть, головним чином на великих комерційних фермах, тоді як менші ферми все ще можуть мати проблеми.

Постачання рідкого молока

Поставки молока: В останні роки постачання молока зросло завдяки зростанню консолідації та комерціалізації. (Примітка: постачання молока – це частина виробленого молока, яка доставляється/продається на підприємства з переробки молока, і не включає молоко, яке залишається на фермі або продається безпосередньо з ферм.) Після складного 2022 року, коли національне молочне стадо, виробництво/збір і переробка молока скоротилися, у 2023 році загальні поставки молока зросли на 4,2 відсотка порівняно з 2022 роком і були найвищими з 2020 року (Євростат, попередні місячні дані про поставки молока). Поставки коров’ячого молока відбувалися за тією ж схемою з річним зростанням на 4,2 відсотка. Частка надходжень коров’ячого молока до всього молока стабільно склала 95 відсотків.

Попит на молоко з боку молокозаводів був високим завдяки підвищенню попиту на молочні продукти. Хоча наразі немає офіційних даних про національне виробництво молока у 2023 році, галузь оцінює поставки коров’ячого молока на рівні понад 80 відсотків виробництва, що посилює тенденцію збільшення частки поставок порівняно з використанням на фермі/прямими продажами (Графік 1). Крім того, якість молока стала стабільнішою, головним чином завдяки консолідації ферм.

Рис. 1. Виробництво та постачання коровʼячого молока

Джерело: Статистичні бюлетені Міністерства сільського господарства Болгарії

Ціни на молоко: у 2023 році ціни на коров’яче молоко в Болгарії були вищими, ніж у попередньому році (середні місячні ціни див. тут і коливалися від 40,97 євро/100 кг (червень) до 51,16 євро/100 кг (січень). Ці ціни відставали від середніх показників ЄС на 5-7 відсотків у різні місяці і, як правило, були більш конвергентними, ніж у минулому, коли різниця в ціні становила близько 10-15 відсотків. Тренд цінової конвергенції продовжився у 2024 році з лише 2–4 відсотковим розривом між внутрішніми цінами та середніми цінами ЄС за перші три місяці року.

Станом на кінець лютого 2024 року ціни на молоко були на 9,7 відсотка нижчими, ніж рік тому, і стабільні в місячному обчисленні. Річне зниження цін було повільнішим, ніж у середньому по ЄС за той же період (13 відсотків). Дані Міністерства сільського господарства Болгарії (MinAg) показують, що фермерська ціна на сире молоко у квітні 2024 року була на вісім відсотків нижчою, ніж рік тому, але стабільною на тижневій та місячній основі на рівні 46,4 євро/100 кг. Хоча ціни на молоко мають тенденцію до зниження, галузеві джерела повідомляють, що вони все ще є прийнятними для фермерів щодо собівартості виробництва через швидше зниження витрат на корми, енергію та інші пов’язані з виробництвом витрати.

Переробка молока

У 2023 році консолідація та укрупнення молочних заводів посилилися, в Болгарії налічувалося 240 переробників молока, з яких 10 – це провідні великі компанії. У 2023 році відбулося злиття двох провідних молокопереробників United Milk Company і Tirbul (бренди Olympus, Vereia, Fibela), консолідація повинна завершитися до липня 2024 року. Частка ринку нової об’єднаної компанії оцінюється в 25 відсотків. У 2024 році компанія планує нові інвестиції. Поряд зі збільшенням асортименту молочних продуктів, компанія заявила, що планує зробити акцент на диверсифікації шляхом випуску нових молочних альтернативних продуктів, таких як рідке «молоко» з горіхів або сої та інших рослинних продуктів.

Попит на сире молоко з боку переробників був сприятливим, і Болгарія у 2023 році імпортувала рекордно великий обсяг молока, щоб доповнити місцеві пропозиції та зберегти виробництво молочних продуктів. У результаті у 2023 році молокозаводи переробили на 4,2% більше вітчизняного та імпортного молока (щомісячні дані Євростату про споживання молока).

У 2023 році Болгарія імпортувала рекордно велику кількість рідкого молока, близько 100 000 тонн (69 мільйонів доларів), або на 44 відсотки більше, ніж у 2022 році (Trade Data Monitor/TDM, на основі даних Євростату, PSD Fluid Milk). Попит на імпортне молоко зумовлювався не лише недостатньою місцевою пропозицією, але й вартістю та/або логістичними перевагами для імпорту. Середня імпортна ціна рідкого молока в 2023 році становила 693 долари США за тонну, що на 13 відсотків нижче, ніж у 2022 році. Угорщина, Румунія та Польща були провідними постачальниками. Угорщина значно збільшила свій експорт до Болгарії – на 135 відсотків у 2023 році порівняно з 2022 роком, за нею йдуть Польща з зростанням на 70 відсотків і Румунія з 29 відсотками.

Виробництво молочних продуктів у 2023 році зросло незначно. Перші попередні дані MinAg свідчать про збільшення виробництва йогурту (на шість відсотків) і сирів (на два відсотки) у 2023 році, але на три відсотки нижче виробництво питного молока порівняно з 2022 роком. Однак у перші два місяці 2024 року виробництво питного молока (свіжа статистика) зросла на 16 відсотків порівняно з відповідним періодом 2023 року.

Споживання

Офіційні дані про споживання включають в основному роздрібні продажі та домашнє використання, але не включають сектор громадського харчування, який є суттєвим рушієм споживчого попиту. У 2023 році роль сектору громадського харчування в загальному споживанні значно зросла завдяки його повному відновленню через відновлення подорожей і туризму.

Після різкого подорожчання молочних продуктів у 2022 році послідувала стабілізація та поступове зниження цін у другій половині 2023 року та на початку 2024 року. Згідно з даними МінАг, станом на квітень 2024 року роздрібні ціни на білий сир були на 1,1 відсотка нижчими, ніж минулого року, а жовтий сир знизився в ціні на 2,7 відсотка. Питне молоко подешевшало на 3,6 відсотка. Роздрібні продажі залишаються високими, росте споживання в секторі громадського харчування.

Наявні на даний момент дані за 2023 рік показують, що споживання рідкого молока зросло і становило 18,7 кг/особу порівняно з 18,5 кг/особу у 2022 році, але все ще нижчим, ніж споживання у 2021 році (19,2 кг/особу). Ринкові дані за 2023 рік показують, що продажі питного молока зросли на 12 відсотків у вартісному вираженні через підвищення ціни на літр питного молока на 13,5 відсотка, але залишилися стабільними за обсягом (-1,2 відсотка) порівняно з 2022 роком. Споживання питного молока продовжує стикатися зі зростанням конкуренції з боку рослинних альтернатив, таких як соєве, мигдальне, рисове та інші види молока.

Споживання білого сиру дещо знизилося до 11,7 кг/душу населення порівняно з 12,1 кг/душу населення у 2022 році, а споживання йогурту знизилося до 27,3 кг/душу населення порівняно з 28,5 кг/душу населення у 2022 році. Ринкові дані показують, що продажі білого сиру зросли на 17 відсотків у вартості, але знизилися на 7 відсотків в обсязі. Частка білого сиру, виготовленого з коров’ячого молока, становила 88 відсотків, решта – це сири з інших видів молока (овечого/буйволиного/козячого). Продажі жовтого сиру також зросли на 20 відсотків у вартості, але залишилися стабільними за обсягом (0,8 відсотка) у 2023 році порівняно з 2022 роком. Близько 98 відсотків продажів жовтого сиру припадає на сир, виготовлений з коров’ячого молока.

Продажі йогуртів у 2023 році відбувалися за тією ж схемою: 22-відсоткове зростання продажів у вартості та тривідсоткове зниження обсягів продажів.

Маркетингове дослідження, проведене в січні-лютому 2024 року, показало, що найчастіше купують молочний продукт йогурт. Цей продукт кілька разів на тиждень купують 45 відсотків споживачів. Питне молоко та білий сир купують раз на тиждень 40% споживачів, жовтий сир – 36% споживачів. Решта респондентів вказують на меншу частоту покупок цих товарів.

Гіпермаркети та супермаркети є кращим каналом покупок для 67 відсотків споживачів, тоді як п’ять відсотків купують молочні продукти в спеціалізованих магазинах і три відсотки на фермерських ринках. Попит зміщується в бік більш якісних молочних продуктів за рахунок зменшення кількості. Зацікавленість споживачів у більш здоровому способі життя спричинила збільшення покупок високоякісних органічних, безлактозних та інших спеціальних молочних продуктів. Йогурт і сир лідирують у цій ніші ринку.

Торгівля

Рідке молоко (PSD Fresh milk, HS#0401): У 2023 році імпорт свіжого молока зріс на 44 відсотки до 100 тис. тонн завдяки високому попиту з боку переробників. Основними постачальниками були Угорщина, Румунія та Польща. У 2023 році експорт рідкого молока, зазвичай невеликий, був на 71 відсоток вищим, ніж у 2022 році, до 7700 тонн через сприятливий експортний попит з боку Косово, Греції та Румунії (транскордонна торгівля).

Знежирене сухе молоко (NFDM (PSD Non-Fat Dry Milk, HS#040210): імпорт знежиреного сухого молока у 2023 році зріс на 11 відсотків порівняно з 2022 роком до 21 тис. тонн через більш високий попит з боку молочних заводів. Основними постачальниками були Польща, Німеччина, Румунія, Греція та Україна.

Вершкове масло (PSD-Butter and Milk Fat, HS #040510, 04051090, BET): імпорт вершкового масла у 2023 році зріс на 18 відсотків порівняно з 2022 роком до рекордного рівня у 8500 еквівалентів молока (BET) завдяки хорошому споживчому попиту та зниженню цін на 16 відсотків. Болгарія отримувала масло переважно з Німеччини та Нідерландів. У звітах болгарського Міністерства економіки також є дані про зростання імпорту сироватки у 2023 році (9800 тонн), а також йогурту та вершків (20100 тонн або на 24 відсотки більше, ніж у 2022 році).

Сир (PSD Cheese, HS#0406): імпорт сиру в 2023 році досяг нового рекорду в 37 600 тонн, що на 7 відсотків більше, ніж у 2022 році. Імпорт був зумовлений високим внутрішнім попитом і скороченням внутрішнього виробництва. Хоча середні ціни імпорту були приблизно на п’ять відсотків вищими у 2023 році, це не було перешкодою для імпорту.

Сир імпортувався переважно з Німеччини, Нідерландів та Польщі. Імпорт сиру продовжував перевищувати експорт (Рис. 2). Експорт сиру традиційно важливий для Болгарії та підтримується різними приватними та державними програмами. Проте з 2017 року експорт сиру скоротився. У 2023 році експорт сиру скоротився на 7 відсотків порівняно з 2022 роком. Основними ринками експорту сиру Болгарії є Греція, Німеччина, Румунія, США та Велика Британія.

Рис. 2. Імпорт та експорт сиру

 Джерело: TDM (PSD Cheese)

Аграрна політика

Здоров’я тварин: Не було жодних значних хвороб, які б вплинули на молочну промисловість у 2023 та 2024 роках.

Внутрішня підтримка: Болгарія продовжувала застосовувати підтримку молочних ферм. У 2023 році ставки субсидій на ферму були збільшені порівняно з 2022 роком, особливо для невеликих ферм до 150 голів великої рогатої худоби та до 300 овець/кіз.

Загалом 296 тис. голів великої рогатої худоби та 362 тис. овець/кіз є предметом цієї внутрішньої програми підтримки. Субсидія на молочну корову становила 328 левів (182 долари США) для ферм до 150 голів великої рогатої худоби та 262 леви за корову (145 доларів США) для більших ферм. Для молочних буйволів субсидії становили 407 левів/голову (226 доларів США) для 150 буйволиних ферм і 325 левів/голову (180 доларів США) для більших ферм.

У грудні 2023 року фермерам також виплачували субсидії за програмою de minimis, розмір субсидії коливався від 24 левів (13 доларів) до 36 левів (20 доларів) на молочну корову залежно від розміру ферми та території.

Географічні зазначення: у лютому 2021 року Болгарія розпочала процес подачі заявки в Європейську комісію на отримання статусу захищеного найменування походження (PDO) для болгарського йогурту та болгарського білого сиру в розсолі. У серпні 2023 року запит було схвалено, а продукти отримали статус PDO.

Оригінал звіту : USDA Foreign Agricultural Service

Останні новини: