Тенденції розвитку молочної галузі. Підсумки І півріччя 2021 року

 

У І півріччі 2021 року продовжились негативні тенденції розвитку молочної галузі України.

Насамперед, продовжився тренд зниження обсягів виробництва молока – загальне зниження склало понад 5,6% проти відповідного показника за І півріччя 2020 року. При цьому, зниження обсягів виробництва молока сільгосппідприємствами було незначним – лише 0,5%. Натомість, господарства населення, за даними офіційної статистики, виробили молока на 8% менше за відповідний показник І півріччя минулого року.

Вже очевидно, що у 2021 році річний обсяг виробництва молока господарствами населення не перевищить 6 млн т, тоді як у 2020 році він сягнув 6,5 млн т.

Співвідношення між обсягами виробництва молока с.-г. підприємствами та господарствами населення складе у 2021 році 33/67, тоді як у 2020 воно складало 30/70, а у 2018 році 27/73.

На 12% знизились обсяги надходження молока на промислову переробку: із 1,83 млн т у І півріччі 2020 року до 1,61 млн т за той же період 2021. Причому, надходження від с.-г. підприємств знизились на 5%, до 1,25 млн т, натомість надходження від господарств населення – майже на 26%, до 0,28 млн т.

Варто очікувати, що обсяги переробки молока у 2021 році ледве сягнуть 3,1 млн т, тоді як у 2020 вони перевищували 3,5 млн. т, а у 2018 р. були 4,2 млн т. При цьому обсяги переробки молока від населення у 2021 році ледве перевищать 0,5 млн т (у 2020 році 0,73 млн т).

Привертає увагу суттєве зниження частки господарств населення в обсягах постачання молока на промислову переробку. Якщо у І півріччі 2020 року вона перевищувала 22,3%, то за відповідний період 2021 знизилась до 17,3%.

Середні закупівельні ціни молока (всіх категорій) у с.-г. підприємств зросли у ІІ кварталі 2021 року більш як на 20% проти відповідного рівня, що склався у ІІ кварталі 2020. Молоко незбиране класу «екстра» зросло в ціні більш як на 20%. При цьому середні закупівельні ціни молока у населення зросли більш як на 30%.

Отже, молоко незбиране у І півріччі 2021 року суттєво подорожчало. При цьому темпи зростання цін на молочну сировину є нижчими за темпи зростання цін на продукцію сільського господарства в цілому – остання подорожчала з минулого року значно більше.

Варто відмітити, що у І півріччі 2021 року вперше в історії не фіксувалось сезонне зниження цін на сире молоко. У травні-червні ціни без врахування ПДВ загалом відповідали рівню, що склався станом на січень-лютий, а подекуди й перевищували їх.

Ціни на молочні продукти  у І півріччі 2021 року зростали значно нижчими темпами, ніж ціни на молочну сировину. Зокрема, масло та сир зросли в ціні на 9-10%, молоко та кисломолочна продукція на 12-14 % проти відповідного їх рівня у І півріччі 2020 року.

Практично за всіма видами молокопродуктів у І півріччі 2021 року відбувся спад обсягів виробництва. Виключення складає лише сир свіжий неферментований та йогурти, обсяги виробництва яких зросли на 11-13%. Також зросли обсяги виробництва молоковмісних продуктів за кодами НПП 10.85.19.10, 10.85.19.30, 10.85.19.50. Натомість виробництво молока та вершків не згущених у пакуваннях не більше 2 л знизилось майже на 9%, масла на 14%, морозива на 18%.

Погіршилось сальдо експорту-імпорту молокопродуктів групи 04 УКТ ЗЕД. Якщо у І півріччі 2020 року воно становило мінус 49,4 млн доларів, то у І півріччі 2021 негативне значення зросло до 69,3 млн т.

Україна у І півріччі 2021 року остаточно утвердилась у статусі нетто-імпортера молока і надалі імпортозалежність лише поглиблюватиметься.

У І півріччі 2021 року зросли обсяги імпорту практично усіх видів молокопродуктів, крім масла, обсяги імпорту якого на фоні досить високих показників імпорту у 2020 році суттєво знизились – із 7,0 тис т у І півріччі 2020 року до 3,64 у І півріччі 2021 року; молока та вершків не згущених. Обсяги імпорту по інших товарних позиціях суттєво зросли, зокрема по сирах – більш як на 15 %, перевищивши 24,1 тис т.

Натомість обсяги експорту молокопродуктів І півріччі 2021 року практично по всіх позиціях продовжували знижуватись. Цей процес триває з 2018 року.

Отже, ситуація на молочному ринку є невтішною – негативні процеси продовжуються, ключові показники розвитку молочної індустрії і надалі знижуються.

З огляду на це, держава повинна забезпечити реалізацію заходів щодо державного фінансового стимулювання розвитку молочної індустрії в Україні.

В першу чергу це стосується стримання процесу зниження обсягів виробництва молока. Дефіцит сировини на молочному ринку відчувається все відчутніше і переробники розглядають різні варіанти заповнення переробних потужностей – від завезення молочних жирів у якості сировини до перепрофілювання на виробництво молоковмісних продуктів. Проте, за такого сценарію Україна стає все більш залежною від імпорту молокопродуктів, що формує загрози для продовольчої безпеки країни за даним напрямом.

Якщо держава в найближчі роки активно не втрутиться в ситуацію на молочному ринку, негативні процеси в галузі набудуть незворотного характеру.

Варто розуміти, що відновлення молочної індустрії в Україні потребуватиме значно більших державних інвестицій, ніж обсяги державної підтримки, які необхідні нині для реалізації заходів державного стимулювання розвитку виробництва та переробки молока.

Леонід Тулуш, керівник аналітичного відділу СМПУ

Останні новини: