Дослідження КМІС про право громадян вільно розпоряджатися своєю землею

З 30 листопада по 14 грудня 2018 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки про право громадян вільно розпоряджатися своєю землею.

Методом особистого інтерв’ю опитано 2034 респонденти, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що є репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.       

66,3% респондентів вважають, що громадянин України, який володіє землею / земельним паєм, повинен мати право вільно розпоряджатися нею, в т.ч. мати право продати. Вважають, що громадянин не повинен мати таке право – 17,1%. Ще 16,6% не визначилися зі своєю думкою або відмовилися відповідати на запитання.

Коментар заступника директора КМІС Антона Грушецького:

“Думки населення України щодо питання купівлі/продажу землі є амбівалентними. За даними спільного дослідження КМІС, «Рейтинг» і Центру Разумкова, проведеного в другій половині жовтня (всього опитано 10 000 респондентів), якщо запитання формулювати «Якби сьогодні проводився референдум щодо питання купівлі/продажу земель сільськогосподарського  призначення, як би Ви проголосували?», то 72% проголосували б «проти» і тільки 13% – «за». Тобто голосування на гіпотетичному референдумі щодо «купівлі/продажу с/г земель» дає діаметрально протилежні результати, ніж думка щодо особистого права громадянина продати свою землю/пай.

По-перше, думки населення щодо цього питання не є кристалізованими. По-друге, думки населення сприйнятливі і чутливі до різних маніпулятивних тверджень, що зумовлюють високу чутливість до формулювання запитання в соцопитуваннях (і як наслідок –протилежні результати). Вочевидь, відчутним є брак надійної інформації з цього питання, якій би довіряли прості громадяни країни і що дозволило б сформувати стійку громадську думку.

На Вашу думку, повинен чи ні громадянин України, який володіє землею / земельним паєм, мати право вільно розпоряджатися нею, в т.ч. мати право продати?

(% серед усіх опитаних)

Нижче в Таблиці 1 розподіл відповідей на запитання наводиться у розрізі окремих соціально-демографічних верств населення.

Таблиця 1

На Вашу думку, повинен чи ні громадянин України, який володіє землею / земельним паєм, мати право вільно розпоряджатися нею, в т.ч. мати право продати? (% серед усіх респондентів відповідної соціально-демографічної верстви)

Джерело: Київський міжнарождний інститут соціології

Останні новини: