Стан і перспективи розвитку агромомислового комплексу України 2010

В останні роки, незважаючи на збереження негативної тенденції скорочення частки сільського господарства в структурі виробництва ВВП, аграрне виробництво для України, як і раніше, має величезне значення.  І, перш за все – для забезпечення продовольчої безпеки країни.

Сільськогосподарська продукція та продукти її переробки з року в рік формують значне позитивне сальдо зовнішньоекономічного торговельного балансу країни. Одночасно з цим, сільське господарство є основним видом діяльності і, навряд чи, не єдиним засобом заробітку, а іноді і засобом виживання майже для третини населення країни.

Майбутнє агропромислового комплексу України має хороші перспективи, але зараз в галузі є безліч проблем. Для вирішення цих проблем треба володіти цілісною інформацією про АПК.

Основна тематика, освітлювана в звіті:

 • Загальна характеристика стану аграрного сектора
 • Валова продукція сільського господарства
 • Основні економічні показники ефективності аграрного сектора
 • Індекс цін реалізації сільськогосподарської продукції
 • Матеріально-технічна база сільського господарства
 • Загальна характеристика зовнішньоторговельної діяльності
 • Стан рослинництва
 • Валова продукція рослинництва
  Ринок зернових культур
  Ринок олійних культур
  Ринок цукрових буряків
  Ринок картоплі, овочів і плодово-ягідних культур

 • Стан тваринництва
 • Валова продукція тваринництва
  Ринок великої рогатої худоби (ВРХ)
  Ринок свиней
  Ринок птиці і яєць
  Ринок молока

 • Харчова промисловість України
 • Інвестиційна діяльність в АПК України
 • Основні проблеми та перспективи АПК

Дана робота містить 150 рисунків (діаграми, графіки, карти), 60 таблиць і детальний аналіз наведеної в них інформації.

Об’єм  200 сторінок
Ціна договірна

 
Звертатися:
tel: +380 44 258 2502
e-mail: info@infagro.com.ua

Останні новини: