АПК України 2012

t-agroprom-2012-1

Агропромисловий комплекс має величезне значення для економіки України, він є однією з пріоритетних, життєво важливих галузей важливих, перш за все, для забезпечення продовольчої безпеки країни.

Україна є однією з небагатьох країн Європи, аграрне виробництво якої в повному обсязі здатне задовольнити внутрішній попит практично на всі види продовольчої продукції.
Незважаючи на ряд проблем, які існують в галузі, варто відзначити, що останнім часом мають місце і позитивні зрушення. Це, перш за все, збільшення частки сільськогосподарських підприємств на ринку за рахунок укрупнення дрібними господарствами свого бізнесу.
Надана в даному звіті інформація допоможе об’єктивно оцінити ситуацію, що склалася на ринку, спрогнозувати його подальший розвиток і прийняти правильні рішення.

Основна тематика, освітлювана в звіті:

  • Загальна характеристика стану аграрного сектора
    стан рослинництва
  • Стан тваринництва
  • Харчова промисловість України
  • Інвестиційна діяльність в АПК України
  • Основні проблеми та перспективи АПК

Дана робота містить 132 рисунки (діаграми, графіки, карти), 101 таблицю і детальний аналіз наведеної в них інформації, а також прогнози подальшого розвитку АПК країни.

Об’єм 257 сторінок

Звертатися:

tel: +380 44 258 2502

e-mail: info@infagro.com.ua

Завантажити зміст  pdf_download

Останні новини: